728 x 90

برایان هوک: فشار های جدید آمریکا بر روی رژیم ایران

برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران
برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران

برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا برای ایران، روز پنج‌شنبه ۲۱ آذرماه، در شورای روابط خارجی آمریکا ‌گفت: با ادامه سیاست فشار حداکثری «توان رژیم ایران  برای تحمل این فشار کمتر و کمتر خواهد شد».

برایان هوک افزود: حکومت ایران از نظر اقتصادی «دارد دستش خالی می‌شود و یا باید پول چاپ کند یا باید حقوق و مستمری مردم را به عقب بیندازد».

برایان هوک گفت که همزمان با محدود شدن صادرات  نفت ایران، رژیم ایران دیگر قادر نخواهد بود که خساراتهای ناشی از  تحریم  نفت  را جایگزین کند  و دیگر راهی برایش نمانده است.