728 x 90

برایان هوک: شورای امنیت باید در مقابل باج‌خواهی اتمی رژیم ایران بایستند

برایان هوک
برایان هوک

برایان هوک، نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران در یک جلسه توجیه مطبوعاتی گفت: رژیم ایران به استفاده از برنامه هسته‌یی خود برای باجگیری از جامعه بین‌المللی ادامه می‌دهد. تهدیدات رژیم ایران برای این طراحی شده است که کشورها را مرعوب کند تا رفتار خشونت‌بار این رژیم را به‌دلیل ترس از چیزی بدتر، بپذیرند. ما معتقدیم شورای امنیت باید در مقابل این باج‌خواهی رژیم ایران بایستد. ما پیشنویس قطعنامه‌ای را در همین رابطه به شورای امنیت ارائه دادیم. تمرکز ما روی به تصویب رساندن آن است.

برایان هوک افزود: ما شاهد بودیم برجام به قیمت زیرسؤال بردن صلح و ثبات منطقه تمام شد. زیرا اکنون شاهد تهدیدات غیراتمی رژیم ایران از جمله آزمایش موشک بالستیک و تجاوزات منطقه‌یی و گروگان‌گیری این رژیم هستیم. البته ما در سیاست فشار حداکثری برای مقابله با این تهدیدها بی‌شکاف هستیم و در مقابل این رژیم موانع متعدد ایجاد کردیم. این رژیم اکنون با بدترین بحران اقتصادی در تاریخچه ۴۱ساله خود روبه‌روست. به اعتراف روحانی، تحریم‌ها تاکنون ۲۰۰میلیارد دلار برای رژیم هزینه برداشته است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8d2d69a3-250f-4590-a705-ff99d90ba022"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات