728 x 90

بحرین خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی شد

عبدالطیف الزیانی وزیر خارجه جدید بحرین در دیدار  با وزیر خارجه انگلستان
عبدالطیف الزیانی وزیر خارجه جدید بحرین در دیدار با وزیر خارجه انگلستان

عبدالطیف الزیانی وزیر خارجه جدید بحرین خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی شد. وی که به انگلستان رفته است گفت: «به کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل فشار خواهد آورد تا اطمینان حاصل کند که تحریم تسلیحاتی علیه رژیم ایران منقضی نشود».

عبدالطیف الزیانی افزود: «بسیار مهم است کشورها بفهمند با لغو تحریم تسلیحاتی رژیم ایران چه خطری در انتظار ماست. «ما به اندازه کافی تروریست داریم و لازم است به طرف حساب‌هایمان توضیح دهیم که اگر این تحریم‌ها لغو شوند چه خطری در انتظار است».(سایت نشنال امارات ۲۱شهریور)