728 x 90

بحران رأس نظام و نامه رئیس‌جمهور قبلی رژیم به خامنه‌ای درباره وخامت حال حمید بقایی

نامه احمدی نژاد به خامنه‌ای
نامه احمدی نژاد به خامنه‌ای

در ادامه بحران رأس نظام، احمدی‌نژاد روز چهارشنبه با ارسال نامه‌یی به خامنه‌ای نوشت حمید بقایی که در اثر اعتصاب غذا در زندان حالش وخیم است، قربانی اراده سیاسی برای تخریب دولت‌های نهم و دهم و اینجانب شده است.

رئیس‌جمهور قبلی رژیم می‌نویسد: بقایی بدون «کوچکترین تخلف مالی و یا سوء استفاده» زندانی شده و «دستگاه قضایی بدون هیچگونه  سند و مدرک و همچنین استناد قانونی، یک برخورد کاملاً سیاسی را در پوشش اتهامات مالی و در یک رسیدگی غیرعلنی به انجام رسانیده و او را به سنگین‌ترین مجازات ممکن محکوم و بلافاصله دستگیر و زندانی کرده است».

احمدی‌نژاد در نامه‌یی به خامنه‌ای با اشاره  به وخامت حال حمید بقایی می‌افزاید: انتظار دارد که با دستوری قاطع از بروز فاجعه‌ای بزرگ و خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری (کنید).

 

در همین حال، پاسدار دهقان، وزیر قبلی دفاع رژیم گفت: احمدی‌نژاد مثل در مسجد است نه می‌شود کند و نه می‌شود سوزاند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات