728 x 90

بحران آب و کسری بودجه

قیام اصفهان
قیام اصفهان

یک هفته پس از قیام جوانان و مردم اصفهان و سرکوب وحشیانه مردم، باند مغلوب نظام با صدور بیانیه‌یی اعلام کرد، حل ریشه‌یی بحران آب در ایران راه‌حل ساده و فوری ندارد. (روزنامه شرق رژیم ۱۱ آذر)

در همین حال، هاشمی‌طبا از وزیران پیشین رژیم، با اشاره به ادعای رژیم برای پرداخت یک و نیم هزار میلیارد تومان خسارت به کشاورزان گفت: کشاورزان اصفهان و نه‌تنها اصفهانی‌ها در همه جا آب و روش کشاورزی مناسب و امکانات می‌خواهند و نه پول بدون راه‌حل.

وی افزود: یکی نگفت حالا که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارید و همه بودجه را به هزینه جاری می‌برید، چرا کمی هم کسر بودجه را به‌خاطر طرح‌های آب و خاک بالا نمی‌برید؟ در عین نداشتن بودجه و اعتبار عمرانی، دائم از تکمیل طرح‌ها سخن می‌گویند. (روزنامه شرق رژیم ۱۱آذر)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2b723ff0-25d4-4cef-94de-99408edb95c0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات