728 x 90

سر باز کردن جنگ قدرت و ثروت با شروع محاکمه اکبر طبری معاون اجرایی آخوند صادق لاریجانی

اکبر طبری معاون اجرایی صادق لاریجانی
اکبر طبری معاون اجرایی صادق لاریجانی

شروع محاکمه اکبر طبری، معاون اجرایی آخوند صادق لاریجانی در هنگام ریاست قضاییه ولایت فقیه، به سر باز کردن جنگ قدرت و ثروت راه برده و گوشه‌هایی از فساد عفونت بار دستگاه قضایی رژیم را برملا کرده و بسیاری در درون رژیم می‌گویند رئیسی که می‌خواهد با محاکمه طبری صادق لاریجانی را کنار بزند، خودش سال‌ها به‌عنوان معاون لاریجانی و در همین دستگاه همکار طبری و شریک تمامی مفاسد آن بوده است.

در چنین شرایطی روز ۲۰خرداد، سخنگوی دستگاه قضایی رژیم انتصابات جدیدی را از سوی رئیسی اعلام کرد و از جمله گفت جهانگیر رئیس سازمان زندانها به سمت مشاور آخوند جلاد ابراهیم رئیسی منصوب شد و حاج‌محمدی جایگزین او معرفی شد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8b97a0df-2892-4f73-8e6a-201a7ef6957f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات