728 x 90

بازی با کارت حزب‌الله برای گرفتن امتیاز از فرانسه

انفجار بیروت
انفجار بیروت

روزنامه حکومتی آرمان از باند مغلوب روز پنجشنبه ۲۳مرداد درباره راه‌اندازی اینس‌تکس و دادن تعهدات به اروپا و همزمانی تهدید فرانسه نسبت به دخالت رژیم در لبنان، پیشنهاد داده که رژیم برای شل کردن طناب تحریم‌ها و گرفتن امتیازاتی در اینس‌تکس، با کارت حزب‌الله، با فرانسه وارد معامله شود.

این روزنامه نوشته است: «اتحادیه اروپا اگر اینس‌تکس را هم راه‌اندازی کند، (نظام) باید تعهداتی را انجام دهد. ما نمی‌توانیم در نقطه صفر باقی بمانیم. پس بهترین موقع است که از قدرت خود در مناطق سیاسی- امنیتی استفاده کند و امتیاز بیشتری از اروپایی‌ها به‌دست آورد. برای فرانسه، اعمال قدرت در لبنان بدون توجه به نفوذ (نظام)، سخت خواهد بود».

در این مطلب آمده است: «آمریکایی‌ها چنان‌چه ممنوعیت فروش اسلحه به ایران به تصویب نرسید، اروپایی‌ها را برای اجرایی کردن مکانیزم ماشه تحت فشار قرار می‌دهند. با اقدام شورای حکام تا حدودی شانس و اقبال آمریکا که اتحادیه اروپا دست به چنین اقدامی بزند، وجود دارد. موضوع دیگر پیشنهادات رعایت حقوق‌بشر و کاهش دخالت در منطقه است که از سوی آلمان ارائه شد. این امر ممکن است بهانه‌یی به دست سه کشور اروپایی دهد.
اما اگر آمریکا در هر دو یا یکی از اهدافش موفق شود، ایران چه خواهد کرد؟ باید گفت اقدام عملی خروج از برجام است. بیرون رفتن از برجام و به‌دنبال آن خروج از ان.پی.تی چندان کمک شایانی به ما نمی‌کند».