728 x 90

بازجویی از وزیر ارتباطات آخوند روحانی

جهرمی وزیر ارتباطات آخوند روحانی
جهرمی وزیر ارتباطات آخوند روحانی

به‌دنبال احضار آذری جهرمی، وزیر ارتباطات آخوند روحانی از سوی دستگاه قضایی خامنه‌ای، دادستانی رژیم در تهران اعلام کرد که آذری جهرمی  روز اول بهمن به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است. پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است (اقتصاد آنلاین ۱بهمن).

 

دادستانی رژیم در تهران درباره پخش گزارشهایی که در آنها اتهام آذری جهرمی را عملکردش در اینستاگرام ذکر شده گفت: علاوه موضوع اینستاگرام موضوعات دیگری در پرونده قضایی او وجود دارد.

آخوند محمدجعفر منتظری، دادستان کل رژیم افزود: «بازجویی از جهرمی به‌دلیل مسائل و شکایت مختلفی است که از بخشهای مختلف به دادسرای تهران ارجاع شده است. او طبق قانون برای ارائه توضیحات احضار شد» (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس - تسنیم ۲بهمن).

 

به‌دنبال اظهارات آخوند منتظری، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس با هشدار به پیامدهای احضار جهرمی نوشت: «متأسفانه منتظری نه تنها احضار جهرمی را تکذیب نکرد بلکه در پی تأیید آن بود... طی روزهای اخیر برخی اقدامات و اظهارات نسنجیده، پاس گلهای مناسبی به یک جریان سیاسی ناکارآمد و ضعیف در مدیریت تقدیم کرده و به‌نظر می‌رسد معجزه اصول‌گرایی برای تقویت رقیب در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ در حال رقم خوردن است». (تسنیم ۲بهمن).