728 x 90

بازتاب هلاکت بالاترین دانشمند اتمی رژیم در رسانه‌های بین‌المللی

هلاکت رسیدن فخری زاده  در رسانه های  بین المللی
هلاکت رسیدن فخری زاده در رسانه های بین المللی

تلویزیون پی.بی.اس. آمریکا:

بالاترین دانشمند اتمی رژیم ایران کشته شد

تحلیلگران می‌گویند که او اوپنهایمر برنامهٔ اتمی رژیم ایران

و هماهنگ‌کننده و مدیر آن بود

برای رژیم ایران جایگزینی او بسیار دشوار خواهد بود

و این، توأمندی رژیم برای برنامهٔ تسلیحاتی اتمی را تضعیف می‌کند

تلویزیون پی.بی.اس. آمریکا: بالاترین دانشمند اتمی (رژیم) ایران که از سوی اطلاعات آمریکا و اسراییل، آرشیتکت برنامهٔ مخفی اتمی (این حکومت) نام گرفته بود... ، کشته شد...

تحلیلگران می‌گویند که او اوپنهایمر برنامهٔ اتمی (رژیم) ایران و دانشمند ارشد، هماهنگ‌کننده و مدیر آن بود...

نورمن رول مقام پیشین اطلاعاتی آمریکا: کشته‌شدن (فخری‌زاده)... بزرگ‌ترین حافظهٔ نهادی (رژیم) ایران را بر سر برنامهٔ تسلیحاتی‌اش از بین می‌برد. برای (رژیم) ایران بسیار دشوار خواهد بود که آن‌را جایگزین سازد و این توأمندی آنها را برای برقراری مجدد برنامهٔ تسلیحاتی اتمی شان... تضعیف می‌کند... این وقایع و نیز کشتن قاسم سلیمانی... این پیام را به (رژیم) ایران می‌دهد که حساس‌ترین افراد و پرسنل و موضوعاتشان خارج از دسترس سرویس‌های امنیتی غربی نیستند... این می‌تواند به مقام‌های (رژیم) ایران نشان بدهد که نباید برنامهٔ مخفی اتمی و فعالیت‌های تروریستی خود را پیش ببرند یا رابطه گسترده‌یی را با القاعده حفظ کنند؛ چون این اعمال به‌سرعت در معرض توجه نهادهای غربی و سازمانهای اطلاعاتی قرار می‌گیرد و دولتهای غربی دست به‌اقدامات فوری‌یی می‌زنند که (رژیم) ایران نمی‌تواند از آن جلوگیری کند...

(کشتن فخری‌زاده) این پیام را به (رژیم) ایران می‌دهد که بازیگران منطقه‌یی، در صورتی که آمریکا نتواند یا نخواهد، خودشان مسألهٔ امنیتشان را به‌دست می‌گیرند... انگیزهٔ اصلی (رژیم) ایران برای بازگشت به (برجام)، نیاز آن به‌تسکین مالی است... به‌نظر من برای دولت بایدن که این توافق را مد نظر قرار می‌دهد، بایستی نگرانی‌های امنیتی بازیگران منطقه‌یی را به‌طور گسترده‌تر در نظر بگیرد... (یوتیوب پی.بی.اس. : ۷آذر)

تلویزیون سی.ان.ان:

فخری‌زاده فقط نفر ارشد برنامهٔ اتمی رژیم ایران نبود

بلکه آرشیتکت و پدر برنامهٔ اتمی نظامی این رژیم

از شروع آن به‌شمار می‌رفت

تلویزیون سی.ان.ان. : (فخری‌زاده) فقط نفر ارشد برنامهٔ اتمی (رژیم) ایران نبود، بلکه آرشیتکت و پدر برنامهٔ اتمی نظامی (این رژیم) از شروع آن، به‌شمار می‌رفت... پیام به (رژیم) ایران روشن است: می‌توان دانشمند ارشد اتمی آنها را پیدا کرد و او را در روز روشن به‌قتل رساند... در همین سال جاری (میلادی) دو فرد بسیار ارشد (رژیم) ایران کشته شده‌اند. یکی فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی که در حملهٔ آمریکا در ژانویه (کشته شد) و اکنون فخری‌زاده که فقط ۱۰ماه بعد از آن کشته شده است. حال سؤال این است که (رژیم) ایران چگونه پاسخ خواهد داد؟ طبعاً آنها تحت فشارند که پاسخی بدهند و این برایشان مایهٔ آبروریزی بسیار است. ولی هم‌زمان می‌دانند که جو بایدن دارد به‌قدرت می‌رسد و خواهان... بازگشت به‌توافق اتمی... است... لذا این وضعیت بسیار دشواری برای (رژیم) ایران است و وضعیت برای رئیس‌جمهور آتی جو بایدن بسیار پیچیده می‌شود.

ایرون دیوید میلر محقق ارشد بنیاد کارنگی: (دربارهٔ اقدامات رژیم ایران)، خط قرمز کشته‌شدن آمریکایی‌هاست. حتی اگر (رژیم) ایران تصمیم به‌پاسخ‌دادن قبل از ۲۰ژانویه بگیرد، فکر می‌کنم قویاً با این چشم‌انداز مواجهند که دولت ترامپ به‌عنوان اقدام نهایی خود... در حمایت از کارزار فشار حداکثری رئیس‌جمهور... می‌تواند دست به‌یک حملهٔ یک‌جانبه بزند. (یوتیوب سی.ان.ان۸آذر)

تلویزیون آی.تی.وی. نیوز انگلستان:

با کشته‌شدن فخری‌زاده

نجات‌دادن توافق اتمی بسیار دشوارتر شده است

و این برای رئیس‌جمهور بعدی آمریکا مشکل‌ساز است

آی.تی.وی. نیوز انگلستان: کشتن (فخری‌زاده) فراتر از قیمت (حذف یک فرد)، عواقبی بر روی توافق با (رژیم) ایران خواهد داشت... نجات‌دادن (این توافق) اکنون بسیار دشوارتر شده است که نه برای رئیس‌جمهور کنونی آمریکا بلکه برای رئیس‌جمهور بعدی مشکل‌ساز است. (یوتیوب آی.تی.وی. نیوز انگلیس: ۷آذر)