728 x 90

بار دیگر حمله سنگین و گسترده سایبری رژیم به سایت مجاهد در هم شکسته شد

 سخنگوی مجاهدین ۳مرداد۹۹
سخنگوی مجاهدین ۳مرداد۹۹

امروز در ساعت ۲۰۴۰ به وقت اروپا بار دیگر سایت مجاهد مورد حمله سنگین و گسترده سایبری رژیم از نوع DDOS قرار گرفت. تقریباً نیم‌ساعت طول کشید تا این حمله در هم شکسته شد.

سخنگوی مجاهدین: جنون و وحشت آخوندها و پاسداران و اطلاعاتی‌ها و هم‌ریشان و هم‌کاسه‌ها پس از گردهمایی جهانی مقاومت و پس‌گردنی‌های کانون‌های شورشی بسیار قابل فهم است. هر چه بیشتر ادامه دهید تا بیشتر رسوا شوید. خلق و مجاهد خلق همه شغالان را جارو می‌کنند.