728 x 90

باب بلکمن: این لایحه فاشیسم مذهبی در تهران را برای پیشبرد تروریسم تشویق می‌کند

باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان
باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان

باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان در رابطه با معامله رژیم و بلژیک کرده است در یک رشته توئیت نوشت: این لایحه فاشیسم مذهبی در تهران را برای پیشبرد تروریسم تشویق می‌کند.

باب بلکمن: پارلمان بلژیک فوریت لایحه‌ای را که توسط دولت برای انتقال محکومان تصویب شده بود، تأیید کرد. این لایحه به‌زودی برای تصویب به مجلس تقدیم می‌شود که بر اساس آن مجرمان مجرم از ۲کشور می‌توانند مجازات خود را در کشورهای خود سپری کنند.

من از نمایندگان پارلمان بلژیک، نمایندگان پارلمان اروپا و نمایندگان پارلمان در کشورهای اروپایی می‌خواهم که برای جلوگیری از تصویب این لایحه اقدام فوری انجام دهند. قتل‌عام برنامه‌ریزی شده در پاریس می‌توانست بزرگترین حادثه تروریستی در اروپا باشد. این لایحه فاشیسم مذهبی در تهران را برای پیشبرد تروریسم تشویق می‌کند.

هیچ اروپایی در برابر قاتلان حاکم بر ایران در امان نیست. مردم ایران از دولتها می‌خواهند که در برابر تروریسم دولتی و مهم‌ترین حامی و بانک مرکزی تروریسم بین‌المللی محکم بایستند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d6ac8f65-32b8-43ad-86ef-010f8f515fd2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات