728 x 90

ایی یو ریپورتر: اجلاس جهانی ایران آزاد در ۱۷ژوئیه

از ۳۰هزار مکان در بیش از ۱۰۰کشور باشرکت ۱۰۰۰ تن از شخصیت های بین المللی و قانونگذاران دوحزبی

ای یو ریپورتر
ای یو ریپورتر

شخصیتهای برجسته آمریکایی

از دولت خواستار حسابرسی از مقامات ایران به‌خاطرکشتار می باشند

این شخصیتها، شورای ملی مقاومت ایران را به‌عنوان

امیدی برای دمکراسی و پایانی برای بی‌عدالتی می‌بینند

اجلاس جهانی ایران آزاد در ۱۷ژوئیه

ای پی ریپورتر سایت سراسری اروپایی ۱۳ژوئیه:

شخصیتهای برجسته آمریکایی از دولت خواستار حسابرسی از مقامات رژیم ایران به‌خاطر کشتار هستند

این شخصیتها، شورای ملی مقاومت ایران را به‌عنوان امیدی برای دمکراسی و پایانی برای بی‌عدالتی می‌بینند.

۳۱ تن از مقامات سابق آمریکا از هر دو حزب یک بیانیه عمومی با عنوان «زمان آماده‌شدن برای حسابرسی از رژیم ایران، و انزجار از اوضاع کنونی حقوق‌بشر در ایران» صادر کردند.

اجلاس جهانی ایران آزاد در ۱۷ژوئیه، را بسیاری، بزرگترین اجلاس در نوع خود می‌دانند امضا کنندگان خواستار به‌پای عدالت کشاندند مقامات ایرانی خواهند شد.

شرکت‌کنندگان به‌این اجلاس جهانی از ۳۰هزار مکان در بیش از ۱۰۰کشور خواهند پیوست و از تغییر رژیم ایران به‌دست مردم و مقاومت ایران حمایت خواهند کرد.

برخی از ۱۰۰۰ مقامات سابق شخصیتهای بین‌المللی و قانونگذاران دوحزبی نسبت به تهدید فزاینده تروریسم رژیم ایران هشدار خواهند داد و از جامعه جهانی خواستار پذیرش سیاستی قاطع خواهند شد.

در بیانیه‌این شخصیتها آمده است: «شورای ملی مقاومت ایران بطور خستگی‌ناپذیری تلاش می‌کند تا تضمین کند امید به دموکراسی و پایان دادن به بی‌عدالتی، در ایران زنده بماند». .

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/78bce291-8220-4cad-8921-cc694709e14f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات