728 x 90

ایندیپندنت: هکرها اسناد ریاست‌جمهوری رژیم ایران را منتشر کردند

افشاگری قیام تا سرنگونی - آرشیو
افشاگری قیام تا سرنگونی - آرشیو

ایندیپندنت روز ۲۹خرداد در مطلبی درباره تسخیر سایتها و سامانه‌های ریاست‌جمهوری رژیم آخوندی و افشای آنها توسط کانال قیام تا سرنگونی نوشت: آخرین بسته اسناد شامل نامه مربوط به اعتراضات خطاب به رئیس اطلاعات دفتر رئیسی است.
گروهی که علیه حکومت ایران کار می‌کنند، این بار با مجموعه دوم اسنادی که از بالاترین سطوح رژیم استبدادی به دست آمده‌اند، بار دیگر دست به حمله زدند.
گروهی که خود را «قیام تا سرنگونی» یا «قیام برای سرنگونی» می‌خواند، اعتبار این حمله را برعهده گرفت.
این حمله به‌دنبال حمله مشابهی در اوایل ماه مه رخ می‌دهد، زمانی که این گروه وب سایت وزارت‌خارجه رژیم ایران را با پیام‌هایی در حمایت از مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران یک سیاستمدار در تبعید با حمایت بسیاری در غرب از جمله در واشنگتن، مورد حمله قرار داد و تخریب کرد.
گروهی از هکرها که علیه حکومت ایران کار می‌کنند، این بار با مجموعه دوم اسنادی که از بالاترین سطوح رژیم استبدادی به دست آمده‌اند، بار دیگر حمله کردند.
شورای ملی مقاومت در بیانیه‌یی به ایندیپندنت موافقت کرد و استدلال کرد که این اسناد «وضعیت شکننده» دستگاه امنیتی رژیم ایران و ترس و آسیب پذیری رژیم را نشان می‌دهد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/51e93ee5-6e6c-432a-80b3-1344068a8d25"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات