728 x 90

ایندیپندت: گزارشگر حقوق‌بشر سازمان ملل می‌گوید آمریکا در دوران بایدن هیچ راهبردی برای ایران ندارد

جو بایدن - عکس از ایندیپندنت
جو بایدن - عکس از ایندیپندنت

ایندیپندنت ۲۰تیرماه در گزارشی نوشت: گزارشگر حقوق‌بشر سازمان ملل می‌گوید آمریکا در دوران بایدن هیچ راهبردی برای ایران ندارد.

در این گزارش آمده است: یک مقام ارشد حقوق‌بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در جریان نشست کنگره به فقدان یک استراتژی گسترده دولت بایدن برای مقابله با رژیم ایران و اقدامات مختلف آن در سراسر خاورمیانه حمله کرد... .

جاوید رحمان تقریباً یک ساعت در مورد گزارش آتی خود که قرار است در ۱۷ژوئیه منتشر شود صحبت کرد و در آن ظلم مداوم دولت ایران بر معترضان و اقلیت‌های سیاسی یا مذهبی را توصیف کرد که گزارش او به قتل‌عام‌های مرتکب شده علیه مجاهدین خلق و دیگر مخالفان در دهه ۱۹۸۰ مرتبط خواهد بود.

بر اساس دیدگاه رحمان، قتل‌عام دهه ۱۹۸۰ با همان فرهنگ ظلم و ستم که عامل مرگ یک زن جوان در بازداشت گشت ارشاد در سال ۲۰۲۲ بود، و هم‌چنین سرکوب متعاقب تظاهرات در محکومیت قتل او رخ داده است... .

در جلسه توجیهی رحمان در روز سه‌شنبه، او هشدار داد که اصلاحات پزشکیان با واقعیت‌های سیستمی که سیاست و فرهنگ ایران را کنترل می‌کند محدود خواهد شد.

مسأله که ما داریم، سرکوب سیستماتیک زنان و دختران، سیاست اعمال حجاب، سرکوب اقلیت‌ها، اعدام‌های گسترده مخالفان سیاسی، این نگرانی اصلی من است و مطمئن نیستم که تغییر می‌کند یا خیر.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/84405eb9-972c-4289-a044-4df3015cd2fd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات