728 x 90

ایلاف لندن - ضرورت وارد کردن سپاه پاسداران در لیست تروریستی - مطلبی از فرید ماهوتچی

دیدار رئیسی جلاد از پایگاه سپاه پاسداران در بندرعباس دیدار می‌کند
دیدار رئیسی جلاد از پایگاه سپاه پاسداران در بندرعباس دیدار می‌کند

سایت ایلاف لندن روز با درج مطلبی درباره ضرورت وارد کردن سپاه پاسداران در لیست تروریستی از فرید ماهوتچی نوشت: هر چند که تأسیس سپاه پاسداران در ایران برای حفظ رژیم و تضمین بقا و تداوم آن، بسیار ضروری بوده است، اما در امر گسترش نفوذ و تسلط این رژیم بر کشورهای منطقه نیز از اهمیت و ضرورت کمتری برخوردار نبوده است. قابل توجه است که نقش سپاه پاسداران در سرکوب و بازداشتن مردم ایران از رویارویی و سرنگون کردن رژیم، با نقش این رژیم در ضربه زدن به هر حرکت یا فعالیتی در کشورهای منطقه که نفوذ و هژمونی این رژیم را در این کشورها مورد هدف قرار می‌دهد، همزمان شده است. و شاید بهترین گواه بر این مدعا، وقایعی است که طی سالیان اخیر در عراق و لبنان به‌وقوع پیوسته‌اند.

ویژگی برجسته دستگاه سپاه پاسداران... . این است که ارتشی منحصر به‌فرد با فعالیت‌ها و عملیات متعدد می‌باشد که در هیچ کجای جهان ارتشی با این زیرساخت و کیفیت وجود ندارد... .

تشکیل احزاب، شبه‌نظامیان، تشکل‌ها و هسته‌هایی که در کشورهای منطقه به نام‌های مختلف فعالیت می‌کنند، یکی از وظایف سپاه پاسداران بوده و می‌باشد. سپاه پاسداران این احزاب و گروهها را آموزش داده و اقدام به تسلیح و توجیه آنها می‌نماید. بنا بر این هرگاه هر کدام از این تشکل‌های فوق‌الذکر که به اسم سرانگشتان رژیم ایران و یا نیروهای نیابتی آن شناخته می‌شوند، فعالیتی انجام می‌دهد، لزوماً دستور را از سپاه پاسداران دریافت می‌کند و با وجود این‌که رژیم ایران همیشه اصرار دارد که این موضوع را انکار کند اما هرگز ادعاهای رژیم با واقعیت همخوانی و مطابقت نداشته و ندارد.

فقدان امنیت در منطقه به‌طور عام و در کشورهای تحت نفوذ ایران به‌طور خاص عمدتاً ناشی از نقش و فعالیت سپاه پاسداران و اقداماتی است که انجام داده و می‌دهد... با اطمینان تمام می‌توان گفت که سپاه پاسداران اهرم اصلی اعمال هژمونی رژیم بر منطقه بوده و است. هم‌چنانکه نقش اصلی را به‌عنوان دستگاه سرکوب رژیم در برابر مردم ایران و خواسته‌های آنان برای آزادی و تغییر، برعهده دارد از اینجا می‌توان خواست شورای ملی مقاومت ایران، اپوزیسیون اصلی رژیم، از کشورهای منطقه و جهان مبنی بر گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست تروریسم را فهم و درک کرد و این‌که از آنها می‌خواهد که گامی مشابه بردارند، زیرا این گامی بسیار مهم در تعیین و محدود کردن فعالیت‌های پلید رژیم ایران می‌باشد.

پس از جنگ ویرانگر غزه و نتایج و پیامدهای آن و پس از حمله اخیر رژیم ایران با بیش از ۳۰۰فروند پهپاد و موشک که توسط سپاه پاسداران انجام شد، صداها در کشورهای غربی در مورد لزوم حسابرسی از این دستگاه و حتی اقدام به وارد کردن آن در فهرست تروریسم، بیش از هر زمان دیگری بالا گرفته است...(سایت ایلاف لندن ۲۴اردیبهشت)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f685664b-bb8b-4137-be2b-5175b728a9c5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات