728 x 90

ایرنا: آرامگاه فردوسی تعطیل شد

تصویری از  مراسم خاکسپاری استاد شجریان در آرامگاه فردوسی
تصویری از مراسم خاکسپاری استاد شجریان در آرامگاه فردوسی

رژیم آخوندی برای جلوگیری از حضور مردم بر سر مزار استاد شجریان در توس، آرامگاه فرودسی را تعطیل کرد.

خبرگزاری رسمی رژیم- ایرنا روز شنبه ۱۹فروردین برای توجیه بستن آرامگاه فردوسی مدعی شد آرامگاه فردوسی در پی خاکسپاری پیکر استاد مرحوم محمدرضا شجریان، به‌منظور آماده‌سازی محل و نصب سنگ قبر، برای ورود عموم تعطیل است. بنا بر تأکید کارشناسان میراث فرهنگی حداقل حدود ۴۸ساعت زمان برای اجرای چنین عملیاتی لازم است.