728 x 90

ایران هم‌چنان جزو حوزه‌های قضایی پرخطر شناخته می‌شود و در لیست سیاه باقی می‌ماند

FATF
FATF

سایت اف.ای.تی. اف روز جمعه ۴ اسفند نوشت: حوزه‌های قضایی پرخطر برای مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم و ​​تامین مالی تکثیر، در نظام های خود کمبودهای استراتژیک قابل توجهی دارند.

برای همه کشورهایی که به‌عنوان پرخطر شناخته می‌شوند، این نهاد ضدپولشویی از همه اعضا و از همه حوزه‌های قضایی می‌خواهد که دقت لازم را افزایش دهند، و در جدی‌ترین موارد، از کشورها خواسته می‌شود اقدامات متقابلی را برای محافظت از سیستم مالی بین‌المللی در برابر خطرات اعمال کنند.
خطرات پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تامین مالی تکثیر (ML/TF/PF) که از کشور مربوطه نشات می‌گیرند. این لیست اغلب در خارج به‌عنوان لیست سیاه نامیده می‌شود.
از فوریه ۲۰۲۰، با توجه به همه‌گیری کووید-۱۹، FATF روند بررسی ایران و کره شمالی را متوقف کرده است، با توجه به این‌که آنها قبلاً مشمول درخواست FATF برای اقدامات متقابل هستند. این نهاد ضدپولشویی، ایران را در ژانویه ۲۰۲۴ بدون هیچ تغییر اساسی در وضعیت برنامه اقدام خود گزارش داد.
با توجه به افزایش خطرات تأمین مالی تکثیر، نهاد اف.ای.تی. اف درخواست خود را برای اعمال اقدامات متقابل در این حوزه‌های قضایی پرخطر تکرار می‌کند.
... .

حوزه‌های قضایی مشمول درخواست اف.ای.تی. اف از اعضا و سایر حوزه‌های قضایی برای اعمال اقدامات متقابل
ایران
در ژوئن ۲۰۱۶، ایران متعهد شد که کمبودهای استراتژیک خود را برطرف کند. برنامه اقدام ایران در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد. در فوریه ۲۰۲۰، این نهاد خاطرنشان کرد که ایران برنامه اقدام را تکمیل نکرده است.

در اکتبر ۲۰۱۹، این نهاد از اعضای خود خواست و از همه حوزه‌های قضایی خواست: نیاز به افزایش بررسی نظارتی برای شعب و شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی مستقر در ایران دارد. معرفی مکانیسم های گزارش دهی مرتبط یا گزارش دهی سیستماتیک تراکنشهای مالی؛ و نیازمند افزایش الزامات حسابرسی خارجی برای گروه‌های مالی با توجه به هر یک از شعب و شرکت‌های تابعه آنها در ایران است.

اکنون، با توجه به شکست ایران در تصویب کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم در راستای استانداردهای این نهاد، این نهاد ضدپولشویی تعلیق اقدامات متقابل را به‌طور کامل لغو می‌کند و از اعضای خود و از همه حوزه‌های قضایی می‌خواهد تا اقدامات متقابل مؤثر را مطابق با این توصیه نامه اعمال کنند.
ایران در بیانیه‌یی نهاد درباره حوزه‌های قضایی پرخطر مشروط به فراخوان اقدام تا تکمیل برنامه اقدام کامل باقی خواهد ماند.
اگر ایران کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای این نهاد تصویب کند، این نهاد ضدپولشویی در مورد اقدامات بعدی از جمله تعلیق اقدامات متقابل تصمیم‌گیری خواهد کرد.
تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع نواقص شناسایی شده در رابطه با مقابله با تأمین مالی تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، این نهاد هم‌چنان نگران خطر تأمین مالی تروریسم ناشی از ایران و تهدیدی که این امر برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، باقی خواهد ماند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/df9784eb-11c1-40c6-ad52-3c4d0f6bd1a4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات