728 x 90

ایران - فعالیت‌های کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در هفته سوم مردادماه – دعوت به خیزش و اعتراض

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

ایران- فعالیت‌های کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در هفته سوم مرداد ماه – دعوت به خیزش و اعتراض

«مسعود رجوی: تنفیذ و منصوب کردن جلاد به عنوان رئیس‌جمهور توسط خلیفه ارتجاع نقطه‌عطف و تغییر ریل در قطار ولایت، سراشیب سقوط و سرنگونی سلطنت دینی»

 

طی هفته گذشته کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در سراسر ایران، با نصب بنر و پلاکارد، دیوارنویسی و توزیع تراکت به انتشار پیامهای رهبری مقاومت در مورد انتصاب و تنفیذ رئیسی جلاد به‌عنوان رئیس‌جمهور، و این‌که تنها راه برای تحقق آزادی و دمکراسی در ایران قیام و سرنگونی رژیم آخوندی است پرداختند. این فعالیت‌ها در شرایطی صورت گرفت که نیروهای سرکوبگر رژیم در منتهای آمادگی به‌سر می‌برند و با استقبال مردم مناطق مختلف مواجه گردید. فعالیت‌های هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی علاوه بر مناطق مختلف تهران از جمله در کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، آستارا، گرگان، کاشان، قم، مرودشت، شهر ری، تربت‌حیدریه، نیشابور، رودسر، سنقر، انزلی، بهبهان، ساری، بوشهر و اندیشه صورت گرفت.

 

برخی از شعارها در تراکتها، پلاکاردها و دیوارنویسی عبارت بودند از: «مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی «، «ایران آزاد با مریم رجوی»، «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر»، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «ایرانی بیدار است از شیخ و شاه بیزار است»، «تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود»، «نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه»، «مرگ بر رئیسی، مرگ بر خامنه‌ای»، «مریم رجوی: جامعه ایران برای سرنگونی رژیم به تمام و کمال آمادگی دارد»، «مریم رجوی: به پیشواز سپیده آزادی در سراسر ایران برخیزید»، «مسعود رجوی: تنفیذ و منصوب کردن جلاد به عنوان رئیس‌جمهور توسط خلیفه ارتجاع نقطه‌عطف و تغییر ریل در قطار ولایت، سراشیب سقوط و سرنگونی سلطنت دینی»، «مسعود رجوی: در سراسر ایران زمان برخاستن است»، «سلحشوران خوزستان راتنها نگذاریم»،

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳مرداد۱۴۰۰ (۱۳ اوت۲۰۲۱)

-فعالیت‌های کانون‌های شورشی - 0

مشهد- فعالیتهای کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران - ۲۲مرداد ۱۴۰۰

-فعالیت‌های کانون‌های شورشی - 1

شیراز- فعالیتهای کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران - مریم رجوی: به پیشواز سپیده آزادی در سراسرایران برخیزید- ۲۲مرداد ۱۴۰۰

-فعالیت‌های کانون‌های شورشی - 2

کاشان - فعالیتهای کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران - مرگ بر خامنه‌ای ، رئیسی جلاد ۶۷- ۲۲مرداد ۱۴۰۰

-فعالیت‌های کانون‌های شورشی - 3

صفهان- فعالیتهای کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران - مرگ بر خامنه‌ای، رئیسی - ۲۲مرداد ۱۴۰۰

-فعالیت‌های کانون‌های شورشی - 4

تهران - فعالیتهای کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران - ملت ما بیداره از شیخ و شاه بیزاره- ۲۲مرداد ۱۴۰۰

-فعالیت‌های کانون‌های شورشی - 5

آستارا- فعالیتهای کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران - ۱۹مرداد ۱۴۰۰

-فعالیت‌های کانون‌های شورشی - 6

تهران - فعالیتهای کانونهای شورشی مجاهدین خلق ایران - مریم رجوی: نسل جوان ایران، تقددیر تاریخ ایران در دستان شماست- ۱۹مرداد ۱۴۰۰

-فعالیت‌های کانون‌های شورشی - 7

تهران - فعالیتهای کانونهای شورشی مجاهدین خلق ایران - «ایران آزاد با مریم رجوی» - ۱۹مرداد ۱۴۰۰

-فعالیت‌های کانون‌های شورشی - 8

سنقر- فعالیتهای کانونهای شورشی مجاهدین خلق ایران - - مرگ بر خامنه‌ای- رئیسی، درود بر رجوی - ۱۶مرداد ۱۴۰۰

-فعالیت‌های کانون‌های شورشی - 9

قزوین - فعالیتهای کانونهای شورشی مجاهدین خلق ایران - مریم رجوی: خواست مردم ما آزادی، دمکراسی و برابری است - ۱۲مرداد ۱۴۰۰

-فعالیت‌های کانون‌های شورشی - 10

مشهد - فعالیتهای کانونهای شورشی مجاهدین خلق ایران - «مرگ بر خامنه‌ای جلاد» - ۱۲مرداد ۱۴۰۰

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/526e7369-d813-4252-b20d-422d6e7a718c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات