728 x 90

ایران تحت حاکمیت آخوندها در میان ده کشور دارای بدترین سانسور رسانه یی

ایران تحت حاکمیت آخوندها در میان ده کشور دارای بدترین سانسور رسانه یی
ایران تحت حاکمیت آخوندها در میان ده کشور دارای بدترین سانسور رسانه یی

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه در تازه‌ترین گزارش خود از سانسور رسانه‌یی در جهان اعلام کرد ایران تحت حاکمیت آخوندها بدترین و بیشترین محدودیتها را برای رسانه‌ها و اصحاب آن ایجاد کرده است و در میان ده کشور دارای بدترین سانسور رسانه‌یی در جهان قرار دارد.

در این گزارش آمده که طبق بند نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق‌بشر ابراز عقیده و دریافت اخبار حق هر انسانی است اما "این ده کشور با ممنوع یا محدود کردن رسانه‌های مستقل و ارعاب خبرنگاران برای سکوت با زندانی کردن آنها، نظارت دیجیتال و فیزیکی و دیگر انواع آزار" به معیارهای بین‌المللی بی‌اعتنایی می‌کنند و "خودسانسوری در آنها فراگیر است."

در این گزارش در بخش سانسور در ایران آمده که حکومت ایران خبرنگاران را "بازداشت" و وب‌سایت‌های خبری را مسدود می‌کند و "با آزار و اذیت خبرنگاران و خانواده و اقوامشان فضای ترس را بر جامعه حکمفرما کرده است."

این گزارش افزوده: "رسانه‌های داخلی باید به کنترل شدید حکومت پایبند باشند و مجوز فعالیت خبرنگارانی که در ایران فعالیت رسانه‌یی دارند به‌طور منظم معلق یا کاملاً لغو می‌شوند."

در این گزارش به مسدود شدن اینترنت و قطع تلفن در اعتراضهای پایان سال ١٣٩٦و اوایل سال ١٣٩٧اشاره شده است.

سانسور مطبوعات در ایران

سانسور مطبوعات در ایران

 

گزارش کمیته محافظت از خبرنگاران اضافه می‌کند که مقامات حکومت ایران "با کمپینهای تخریبی در فضای مجازی خبرنگاران داخلی و خارجی را هدف قرار می‌دهند."

کمیته محافظت از خبرنگاران از چهل کارشناس در نقاط مختلف دنیا سرکوب آزادی بیان و رسانه‌ها را در کشورهای مختلف گزاش می‌کند و دفتر اصلی آن در نیویورک است.