728 x 90

ایران تحت حاکمیت آخوندها، از افسرده‌ترین ملل جهان

افسردگی در ایران
افسردگی در ایران

یک کارشناس رژیم در روزنامهٔ حکومتی مستقل روز دوشنبه ۱۴مهر در مقاله‌ای تحت عنوان شادی، «گمشده جامعه ایرانی»نوشت: «شاید این روزها ما از افسرده‌ترین ملل جهان باشیم. تمام تحولات جهانی با آب و نان ما گره خورده است... سفره‌هامان به‌دلیل تحریم‌ها و سوءمدیریتها کوچک و کوچک‌تر می‌شود. چه کسانی مسئول هدر رفت عمر و سوهان روح و روان مردمند؟»

این کارشناس رژیم نسبت به چشم‌انداز خیزش و قیام مردم هشدار داد و افزود: «اعصاب همگانی خرد بوده و مردم عصبی منتظر درگیری، تنش و تخلیه هستند».