728 x 90

ایذه: تجمع شماری از جوانان شاغل در پروژه‌های نفت و گاز جنوب

ایذه:تجمع شب گذشته برخی از جوانان شاغل در پروژه‌های نفت و گاز جنوب
ایذه:تجمع شب گذشته برخی از جوانان شاغل در پروژه‌های نفت و گاز جنوب

سیزده روز از اعتصاب و ترک محل کار جوانان شاغل در پروژه‌های نفت و گاز جنوب در جهت افزایش حقوق و مزایا می‌گذرد، اما هیچ کدام از خواسته‌های آنان پاسخ داده نشده است . بدین منظور شنبه ۲۵مرداد جوانان شاغل در پروژه‌های نفت و گاز جنوب در شهر ایذه تجمع شبانه برگزار کردند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/80f2e870-7fc5-4026-b9e7-45ee905aad6f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات