728 x 90

و اکنش وحشت‌زده روحانی پس از چکاندن ماشه تحریم‌ها توسط آمریکا

آخوند روحانی
آخوند روحانی

آخوند روحانی روز یکشنبه ۳۰شهریور در واکنش هراس‌آلود از چکانده شدن ماشه تحریم‌ها توسط آمریکا گفت: «در اینجا لازم می‌دانم به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران اعلام کنم که اگر آمریکا بخواهد از قلدری خودش استفاده بکند و حرف نادرستی که می‌گوید من توانستم قطعنامه‌ها را برگردانم که هیچ‌کس این حرف را قبول ندارد، در مقام عمل بخواهد اقدامی انجام بدهد، حتماً با پاسخ قاطع ما مواجه می‌شود و کاملاً روشن هست که ایران زیر بار قلدری آمریکا در هیچ مقطعی نرفته، در این مقطع هم در برابر قلدری آمریکا ایستادگی خواهد کرد. یک بار دیگر به چهار باضافه یک اعلام می‌کنم که ما در صورتی که پنج کشوری که امروز در توافق هسته‌یی باقی ماندند، به همه توافق و اصولی که در این توافق متعهد شدیم آنها عمل بکنند، ما هم به‌طور کامل به تعهد خودمان برمی گردیم.»