728 x 90

اکسیون ایرانیان آزاده در تورنتو، لندن، یوتوبوری، اسلو، برلین و هایدلبرگ آلمان در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

تظاهرات یاران شورشگر
تظاهرات یاران شورشگر

اکسیون ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

تورنتو، لندن، یوتوبوری، اسلو، برلین و هایدلبرگ

 

تورنتو – کانادا

راهپیمایی هموطنان و یاران شورشگر در دمای ۷درجه زیر صفر با شعارهای

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

دموکراسی آزادی با مریم رجوی

 

راهپیمایی پس از کنفرانس انقلاب دموکراتیک ایران قیامی برای آزادی و دموکراسی

 

لندن - انگلستان 

 

یوتوبوری - سوئد 

 اسلو - نروژ

برلین -آلمان 

هایدلبرگ - آلمان 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d80d00ff-976b-4f2e-97fd-9d26d289ec36"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات