728 x 90

بیانیه اکثریت پارلمان استونی در حمایت از جمهوری دموکراتیک و برنامه ۱۰ ماده‌یی خانم مریم رجوی

حمایت اکثریت پارلمان استونی
حمایت اکثریت پارلمان استونی

اکثریت پارلمان استونی

  • رئیس پارلمان استونی و اکثریت اعضای آن (۶۲نماینده از ۱۰۱نماینده) در بیانیه‌یی حمایت خود را از برنامه ۱۰ ماده‌یی خانم مریم رجوی اعلام کردند و خواستار نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران شدند.
  • دو نخست‌وزیر و یک وزیر خارجه پیشین، رهبر گروه پارلمانی سوسیال‌دموکرات و رؤسای کمیسیونهای خارجه، دفاع، امور اروپایی، اقتصاد، کنترل بودجه، قانون اساسی، مالی و محیط‌زیست، در میان امضاکنندگان بیانیه هستند.
  • اقدامات رژیم ایران علیه مخالفان ایرانی در اشرف۳ آلبانی را قویاً محکوم می‌کنیم و بر حقوق آنها تحت کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر تأکید می‌کنیم.
  • رژیم ایران بیشترین تعداد اعدامها را به نسبت جمعیت دارد و ۸۶۴نفر را در سال ۲۰۲۳ بدار آویخته است. تنها در سال ۱۹۸۸، سی هزار زندانی سیاسی با فرمان خمینی، مبنی بر اعدام مجاهدین سرموضع در عرض چند هفته قتل‌عام شدند.
  • دادگاه فرمایشی برای بیش از ۱۰۰عضو مجاهدین بهانه‌یی برای زمینه‌سازی اقدامات تروریستی در اروپا، و فشار برای محدود کردن مخالفان، به‌ویژه اشرف۳ در آلبانی است.
  • اکثریت پارلمان استونی خاطرنشان می‌کند: دیکتاتوری مذهبی حاکم رفرم پذیر نیست و در قیام ۲۰۲۲، مردم ایران هر نوع دیکتاتوری، چه سلطنتی و چه مذهبی را رد کردند و خواستار تغییر رژیم و استقرار جمهوری دموکراتیک شدند.
  • سر مار جنگ‌افروزی در ایران است و سپاه پاسداران از طریق گروه‌های نیابتی تروریسم را گسترش می‌دهد و مانع صلح می‌شود.
  • ما از همه دولتها می‌خواهیم از طرح ۱۰ماده‌یی مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت حمایت کنند.
  • نقض فاحش حقوق‌بشر، به‌ویژه سرکوب زنان را محکوم می‌کنیم و فراخوان به حسابرسی از مسئولان قتل‌عام ۱۹۸۸ می‌دهیم.
  • اکثریت پارلمان استونی تأکید می‌کند: با توجه به این‌که رژیم ایران تمام مسیرهای سیاسی برای تغییر را مسدود کرده است، جهان آزاد باید حق مردم ایران برای قیام و حق واحدهای شورشی مجاهدین خلق برای مقابله با سپاه پاسداران را به‌رسمیت بشناسد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/17b2c74e-7d2c-4f50-a683-1af560480b5e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات