728 x 90

اوجگیری کرونا در زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه
زندان مرکزی ارومیه

بنا به گزارشهای دریافتی به‌دلیل سرما و نبود امکانات پزشکی و بهداشتی، انواع بیماریها در زندان مرکزی ارومیه شیوع پیدا کرده است . هم‌اکنون از بند ۱۴ این زندان ۱۱۴نفر و در بند سیاسی ۱۵نفر مشکوک به کرونا هستند. در بند مشاوره ۸نفر مبتلا به کرونا شده‌اند که فقط دو نفر را به‌علت وخامت حالشان به بیمارستان بیرون زندان منتقل کردند. زندانیان در زندان ارومیه از هر گونه رسیدگیهای پزشکی و دارویی محروم هستند.