728 x 90

انور قرقاش: امنیت خلیج‌فارس تحت تاثیر دخالت‌های رژیم ایران از بین رفته است

انور قرقاش
انور قرقاش

انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات؛ روز پنجشنبه اول آبان گفت: «امنیت خلیج‌فارس با ایجاد اعتمادی که طی سال‌ها تحت تأثیر منفی دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای منطقه از بین رفته است، آغاز می‌شود».
وی در حساب توئیتر خود با تأکید بر ضرورت اهمیت دادن جامعه بین‌المللی و کشورهای بزرگ به امنیت منطقه خلیج‌فارس و نقش مخرب رژیم ایران نوشت: «اما نمی‌توان بدون پرداختن به خصومت‌های موجود از جمله تهدیدهای موشکی و حمایت از شبه‌نظامیان، زمینه‌های گفتگو درباره امنیت را فراهم کرد».