728 x 90

انهدام بنر های خامنه ای و خمینی و به آتش کشیدن مقرمزدوران رژیم توسط کانونهای شورشی در شهر های میهن

فعالیت کانونهای شورشی-به آتش کشیدن نمادهای رژیم آخوندی
فعالیت کانونهای شورشی-به آتش کشیدن نمادهای رژیم آخوندی

کانون‌های شورشی و هواداران بی‌باک مجاهدین خلق ایران آتش خشم مردم اسیر و دربند ایران را در شهرهای میهن بر سر و روی رژیم و مراکز و مظاهر فریب و سرکوب آن فرود آورده و شعله امید یک خلق را هر چه فروزنده‌تر به نمایش گذاشتند و این‌که ایران این زیباترین وطن جای آخوندهای حاکم و مزدوران آن نیست و باید هر چه زودتر سرزمین آرش و کوروش از وجود نحس آنها پاک گردد.

 

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای شیراز- مشهد- ماهشهر- گچساران- تبریز -زنجان – رامسر -خرم آباد -آبان ۹۸

 

 

شیراز:حوزه جهل وجنایت  و بنر خامنه ای  در شهر شیراز توسط کانون شورشی۲۹۲ به اتش کشیده شد

 

مشهد : بنر خامنه ای توسط کانون شورشی ۵۴۷ در آبانماه به آتش کشیده شد .

ماهشهر : بنر خامنه ای  توسط کانون شورشی ۶۶۶ در آبانماه به آتش کشیده شد .

گچساران : کانون شورشی ۳۰۱ و کانون شورشی ۴۱۱  عکس خامنه ای و خمینی را در این شهر به آتش کشیدند .

تبریز : بنر جنگ ضد میهنی  همراه با عکس خمینی و خامنه‌ای توسط کانون شورشی ۲۰۲ در آبانماه به آتش کشیده شد .

زنجان : بنر خمینی و خامنه‌ای توسط کانون شورشی ۵۵۸ در آبانماه به آتش کشیده شد.

رامسر : عکس خمینی و خامنه‌ای توسط کانون شورشی ۸۰۹ درآبانماه به آتش کشیده شد .

 

 خرم آباد : بنر ۱۱۴ سپاه پاسداران توسط کانون شورشی ۷۴۹ به آتش کشده شد .