728 x 90

انفجار در حوزه بسیج ۸ شهری تبریز و تهاجم و انفجار در کمیته امداد خمینی ملعون در شیراز

انفجار در حوزه بسیج ۸ شهری تبریز و تهاجم و انفجار در کمیته امداد خمینی ملعون در شیراز توسط کانون‌های شورشی
انفجار در حوزه بسیج ۸ شهری تبریز و تهاجم و انفجار در کمیته امداد خمینی ملعون در شیراز توسط کانون‌های شورشی
  • تبریز- انفجار در حوزه بسیج ۸ شهری توسط قهرمانان کانون‌های شورشی در پاسخ به زجرکش کردن زندانی قیام جمشید گرگیج در زندان زاهدان که سرانجام در اثر ایست قلبی جان فدا کرد.

  • جمشید در مهر ۱۴۰۱ پس از جمعه خونین زاهدان دستگیر شد اما به‌رغم نیاز به درمان، دژخیمان از معالجه او خودداری می‌کردند.

  • شیراز - تهاجم و انفجار در کمیته امداد خمینی ملعون با درود کانون‌های شورشی به بازنشستگان حق‌طلب با شعارهای «دولت سرسپرده گرانی رو آورده» و «معیشت درمان، بدتر از هر زمان».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9bbbbb21-44fc-4f95-a7de-0d6e2fa551fe"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات