728 x 90

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد در برابر مقر ملل متحد

تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد در برابر مقر ملل متحد
تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد در برابر مقر ملل متحد

خبرگزاری فرانسه روز ۲۸شهریور در گزارشی از تظاهرات ایرانیان آزاده در نیویورک در برابر مقر ملل متحد علیه حضور رئیسی جلاد  با انعکاس تصاویری از این تظاهرات نوشت: ایرانیان در جریان هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) در ۱۹سپتامبر ۲۰۲۳ در شهر نیویورک در تظاهراتی علیه رژیم ایران در خارج از مقر سازمان ملل متحد شرکت کردند.

سران کشورها و نمایندگان دولت از سراسر جهان در بحبوحه بحرانهای متعدد جهانی مانند جنگ غیرقانونی روسیه علیه اوکراین و وضعیت اضطراری آب و هوایی حضور خواهند داشت.

 

-انعکاس خبرگزاری فرانسه از تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد در برابر مقر ملل متحد - 0

-انعکاس خبرگزاری فرانسه از تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد در برابر مقر ملل متحد - 1

-انعکاس خبرگزاری فرانسه از تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد در برابر مقر ملل متحد - 2

-انعکاس خبرگزاری فرانسه از تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد در برابر مقر ملل متحد - 4

-انعکاس خبرگزاری فرانسه از تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد در برابر مقر ملل متحد - 5

-انعکاس خبرگزاری فرانسه از تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد در برابر مقر ملل متحد - 6

-انعکاس خبرگزاری فرانسه از تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد در برابر مقر ملل متحد - 7

-انعکاس خبرگزاری فرانسه از تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد در برابر مقر ملل متحد - 8

-انعکاس خبرگزاری فرانسه از تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد در برابر مقر ملل متحد - 9

-انعکاس خبرگزاری فرانسه از تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد در برابر مقر ملل متحد - 10

-انعکاس خبرگزاری فرانسه از تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد در برابر مقر ملل متحد - 11


 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/10691b78-fe16-491b-9c3e-f9412da72195"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات