728 x 90

انتقال زندانی سیاسی نوید افکاری به مکانی نامعلوم

زندانیان سیاسی براداران افکاری
زندانیان سیاسی براداران افکاری

بر اساس گزارشهای رسیده ساعت ۲۱شب جمعه ۱۴شهریور، نوید افکاری توسط دژخیمان زندان شیراز از بند خود خارج و به‌مکان نامعلومی منتقل شده است. این در حالی ‌است که دو برادر دیگر، وحید و حبیب افکاری نیز در بندهای جداگانهٔ زندان شیراز نگهداری می‌شوند.

قضاییه جلادان برای ۳برادر شیرازی به جرم شرکت در قیامهای کازرون و شیراز احکام ضدبشری و پرشقاوت اعدام و زندان و شلاق صادر کرده است.

بر اساس احکام صادره در بیدادگاه ارتجاع در شیراز، نوید افکاری که یک قهرمان ورزشی است به ۲بار اعدام، ۶سال و ۶ماه حبس و ۷۴ضربه شلاق محکوم شده است.