728 x 90

انتقال زندانیان سیاسی مجید اسدی، محمد امیر خیزی و پیام شکیبا به قرنطینه زندان گوهردشت

زندان گوهردشت کرج
زندان گوهردشت کرج

رژیم آخوندی روز دوشنبه ۱۷شهریور زندانیان سیاسی مجید اسدی، محمد امیر خیزی و پیام شکیبا را از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات زندان اوین مجدداً به زندان گوهردشت برگرداند و آنها را در قرنطینه زندان محبوس کرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران ۳مرداد ۹۹ طی اطلاعیه اعلام کرده بود: زندانی سیاسی مجید اسدی یکی از زندانیان دربند در زندان گوهردشت به‌خاطر امضای بیانیه زندانیان سیاسی در افشای مأمور نفوذی ایرج مصداقی، در روز اول مرداد از زندان گوهردشت به شکنجه‌گاه اوین در بند ۲۰۹ منقتل شده و تحت بازجویی و فشار قرار داده شده است.

پرونده مجید اسدی طبق قوانین همین رژیم پس از ۴سال حبس و بعد از این‌که دو سوم محکومیت خود را کشیده بود بسته شده و باید از زندان آزاد می‌شد. اما وزارت اطلاعات درخواست تجدید محاکمه کرده و در دادسرای اوین پرونده جدید باز کرده است.

گشتاپوی آخوندی بدینوسیله می‌خواهد خشم‌وکین سبعانه خود از بیانیه بیش از هزار تن از زندانیان این رژیم و سوختن مأمور نفوذی را بر سر زندانیان دربند تخلیه کند و انتقام بگیرد.