728 x 90

انتقال زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه به بند فوق امنیتی جدید

زندان مرکزی ارومیه
زندان مرکزی ارومیه

صبح روز پنجشنبه ۲۹آبان ماه ۹۹ عوامل و کارگزاران زندان مرکزی ارومیه همراه با مأموران گارد ضدشورش به بند زندانیان سیاسی یورش برده و زندانیان سیاسی این بند را پس از بازرسی، با ضرب و شتم و تخریب اموال زندانیان، به بند فوق امنیتی جدید به نام «خوابگاه ۱۰» منتقل کردند.

برای کنترل زندانیان در این بند، دهها دوربین کار گذاشته شده است. هم‌چنین برای ممانعت از درز هر گونه خبری از این بند به خارج از زندان، در هر اتاق، دو دستگاه شنود و پارازیت نصب کرده‌اند.

خبرهای دریافتی حاکی است که از روز گذشته تاکنون، زندانیانی که به این بند منتقل گردیده‌اند به‌دلیل وجود دستگاههای پارازیت انداز، دچار سردردهای شدید و حالت تهوع هستند.

این دستگاهها سلامت زندانیان را در معرض خطر قرار داده است.