728 x 90

انتقال اجباری بازداشت‌شدگان آبان ۹۸ به تیپ ۲ با دخالت گارد زندان

انتقال اجباری بازداشت‌ شدگان آبانماه ۹۸
انتقال اجباری بازداشت‌ شدگان آبانماه ۹۸

بر اساس اخبار رسیده، امروز ۹مهرماه ۹۹، مسئولان زندان تهران بزرگ با استفاده از گارد زندان، بازداشت‌شدگان آبان ۹۸ و زندانیان سیاسی سالن ۲ تیپ ۵ این زندان را به اجبار جابه‌جا کردند.

صبح امروز چهارشنبه ۹مهر ۹۹، رئیس تیپ ۵ به‌نام ازوجی به سالن ۲ تیپ ۵ این زندان مراجعه و به زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان آبانماه ابلاغ کرد که قرار است همه آنها به‌دلیل اصل تفکیک جرایم به تیپ ۲ منتقل شوند.

زندانیان سیاسی به این جابه‌جایی اعتراض کردند چرا که زندانیان در تیپ ۵ با هزینه خود توانسته بودند مقداری امکانات برای این سالن (سالن ۲ تیپ ۵) فراهم کنند و حالا بایستی به‌رغم میل خود این سالن را به‌همراه امکاناتی که خود تهیه کرده بودند رها کرده و به تیپ ۲ این زندان که از نظر امکانات اولیه زندگی و بهداشت سطح پایینی دارد منتقل شوند. زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان آبانماه گفتند: «ما خاک اینجا را خوردیم. سالن را تمیز و قابل سکونت کردیم. حال با توجه به شرایط انتقال ویروس کرونا چرا باید جابه‌جا شویم؟ از روز اول این سالن مخصوص زندانیان سیاسی بود و شما زندانیان عادی را به این بند آوردید. چرا از اول این اصل رعایت نشد؟ شما بروید نیروهای نوپو را که در تظاهرات ما را گرفتند بیاورید».

هم‌چنین زندانیان می‌گفتند: «اگر اصل تفکیک جرایم بایستی اجرا شود، پس به چه علت حداقل ۸تن از فروشندگان اصلی مواد مخدر را به این بند آوردید تا زندانیان را معتاد کنید».

ازوجی، رئیس تیپ ۵، زندانیان را تهدید کرد که با اعمال زور آنها را جابه‌جا خواهند کرد.

دقایقی پس از اعلان جابه‌جایی محمد حبیبی، معلم زندانی در این سالن را به اتاق بالا فراخواندند و به او گفتند که به بقیه بگوید زودتر وسایل خود را جمع کنند و برای انتقال آماده شوند. در این فاصله در یک اقدام فریبکارانه در سالن به زندانیان اعلام کردند که اگر نروید گارد زندان را می‌آوریم.

ساعتی بعد نیروهای گارد زندان با حضور در سالن، با اعمال زور و فشار زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان تظاهرات آبان ۹۸ را جابه‌جا کردند.

لازم به ذکر است که در روزهای گذشته حدود ۵۰نفر و امروز بیش از ۱۰۰تن از زندانیان از تیپهای دیگر به این سالن منتقل شدند. این جابه‌جایی‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که در تیپ‌های دیگر این زندان بیمار کرونایی وجود دارد و احتمال سرایت این بیماری به‌دلیل جابه‌جایی‌ها وجود دارد.

جابه‌جایی اجباری زندانیان از جمله موارد آزار زندانیان سیاسی و عملی غیرانسانی و ظالمانه است که توسط مسئولان زندان پیوسته انجام می‌گردد.

محمد حبیبی و شاپور احسانی‌راد و معترضان آبانماه از جمله زندانیان سیاسی سالن ۲ تیپ ۵ می‌باشند.