728 x 90

امیرعبداللهیان: در عمل رفتاری متفاوت از رفتار ترامپ از آقای رئیس‌جمهور بایدن ندیدیم

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه آخوندها
امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه آخوندها

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه آخوندها در نشست امنیتی داووس گفت: بایدن رفتاری متفاوت از ترامپ در رفع تحریم ایران نداشته است.

 

امیر عبدالهیان «من اگر به‌عنوان مسئول دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره در ایران بخواهم صادقانه بگویم چه چیزی اکنون باعث (موجب) مکث در مذاکرات شده است؛ ما نسبت به تضمینهای اقتصادی هنوز به نقطه اطمینان از طرف آمریکایی نرسیدیم (هنوز درباره تضمینهای اقتصادی طرف آمریکایی مطمئن نیستیم.) ما نسبت به این‌که آیا عامل فشار‌های حداکثری ترامپ از میان برداشته می‌شود هنوز روی زمین و در عمل رفتار متفاوت از رفتار ترامپ در موضوع JCPOA از آقای رئیس (جمهور) بایدن ندیدم. ببینید! نباید مسائل را تقلیل داد به یک موضوع. این موضوع FTO سطحی از گفتگو‌های ما و طرف آمریکایی به‌صورت غیرمستقیم هست»... (شبکه خبر رژیم۵ خرداد)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b0afb8c4-dc78-46ec-a276-cdf64aff0080"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات