728 x 90

امام جمعه خامنه‌ای در اردبیل: کدام مملکت ۱۷هزار کشته داده که توش رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، امام جمعه باشد

آخوند حسن عاملی
آخوند حسن عاملی

آخوند حسن عاملی امام جمعه خامنه‌ای در اردبیل روز جمعه ۵بهمن، در نمایش جمعه، با ترس و وحشت نسبت به بن‌بست و بحرانهای مرگبار نظام از یک‌سو و از سوی دیگر اقتدار و پیش روی مجاهدین در داخل اعتراف کرد و گفت: کدام مملکت ۱۷هزار کشته داده که توش رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، امام جمعه، نماینده مجلس و وزیر باشد.
وی در یک واکنش ترس‌آلود به چشم‌انداز تیره و تاری که در انتظار نظام، آن هم در شرایط خیزش و قیام سراسری است، به نقش مجاهدین اشاره کرد و گفت: بعد از جنگ و در حین جنگ [مجاهدین] را به جان ملت ما انداختند و ۱۷هزار نفر را کشتند. کدام مملکت ۱۷هزار کشته داده که توش رئیس‌جمهور باشد، نخست وزیر باشد، امام جمعه باشد، نماینده مجلس باشد، وزیر باشد.
آخوند حسن عاملی افزود: اصلی‌ترین کانال‌ها از آلبانی و یک کشور همسایه است...
مجاهدین به‌طور مستقیم وارد شده‌اند اگر شما به این کانال‌ها وارد شوید اگر آنها بنویسند ۴۳ و شما بنویسید ۴۱ فوراً شما را حذف می‌کنند.

(تلویزیون شبکه سبلان رژیم - ۵اسفند).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1bd9bded-06ea-4ac3-8fa4-5245984998d0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات