728 x 90

الیوت آبرامز: رژیم ایران روابط تنگاتنگی با سازمان القاعده دارد

الیوت آبرامز نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران
الیوت آبرامز نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران

الیوت آبرامز نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران طی مصاحبه‌یی گفت: رژیم ایران کشوری است که تصمیم به گسترش هرج و مرج و تروریسم در منطقهٔ خاورمیانه گرفته و روابط تنگاتنگی با سازمان القاعده دارد.

وی افزود: رژیم ایران از همکاری با عناصر القاعده که آنها هم در منطقه فعالیت تروریستی می‌کنند سود می‌برد و این موضوع عجیبی نیست زیرا که ارتباطاتی میان این دو وجود دارد . (العربیه ۱آذر)