728 x 90

الیوت آبرامز: تحریم‌های تازه را علیه ۴شرکت مرتبط با رژیم ایران اعمال می‌کنیم

الیوت آبرامز نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران
الیوت آبرامز نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران

خبرگزاری رویترز گزارش داد: آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ۴نهاد ایرانی اعمال می‌کند. الیوت آبرامز نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران این نهادها را که در چین و روسیه هستند، به فعالیت‌های توسعه برنامه موشکی رژیم ایران متهم کرد و گفت این تحریم‌ها علیه این شرکتها اعمال خواهد شد. وی هشدار داد واشنگتن به فشار بر رژیم ایران ادامه می‌دهد و تحریم‌های تسلیحاتی و تسلیحات کشتار جمعی و نقض حقوق‌بشر در هفته‌های آینده ادامه می‌یابد. (خبرگزاری رویترز انگلیسی ۵آذر)