728 x 90

الیوت آبرامز: بایدن نباید حتی یک تحریم رژیم ایران را لغو کند

الیوت آبرامز نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران در زمان ترامپ
الیوت آبرامز نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران در زمان ترامپ

الیوت آبرامز نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران در زمان ترامپ گفت: بایدن باید کاری کند که رژیم ایران دیگر دست به گروگانگیری نزند و برای این حتی یک تحریم را نباید لغو کند. وی افزود آمریکا هرگز نباید مذاکرات را بر امنیت شهروندانش مقدم بدارد (سایت واشنگتن پست ۸بهمن).