728 x 90

الحره، العین الاخباریه، العربیه؛ ترور کاظم رجوی توسط دادستان فدرال سوئیس بررسی خواهد شد

رسانه‌های عربی - به جریان انداختن مجدد تحقیقات در مورد ترور کاظم رجوی
رسانه‌های عربی - به جریان انداختن مجدد تحقیقات در مورد ترور کاظم رجوی

الحره ۲۳شهریور۹۹ درباره تصمیم دادستان کل سوئیس برای به جریان انداختن مجدد تحقیقات در مورد ترور کاظم رجوی نوشت:

روز یکشنبه ۲۳شهریور شورای ملی مقاومت ایران از تصمیم دادستان کل سوئیس برای به جریان انداختن مجدد تحقیقات در مورد ترور کاظم رجوی استقبال کرد. ترور کاظم رجوی برادر مسعود رجوی رهبر مخالفان ایرانی به‌عنوان بخشی از جنایات علیه بشریت توسط دادستان فدرال سوئیس بررسی خواهد شد.

مریم رجوی گفت: ”آمران جنایت علیه بشریت چهار دهه با مصونیت بر ایران حکومت می‌کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی باید آنان را در برابر عدالت قرار دهند. ترور دکتر کاظم رجوی، بخشی از پروژه نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت توسط رژیم ایران بود که از سال۱۹۸۱ با اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی شروع و در قتل‌عام ۱۳۶۷ به اوج رسید و تا امروز با پنهان کردن مزار شهیدان و هم‌چنین با قتل‌عام ۱۵۰۰تن در قیام آبان ۹۸ادامه دارد“.

بیانیه وزارت‌خارجه، آمریکا ١٣نفر را متهم به ترور بی‌رحمانه رجوی در سال١٩٩٠ کرد و گفت ترور بخشی از طرح‌های مستمر خشونت و ترور رژیم ایران است که با برنامه‌ریزی پیچیده‌ای انجام گردید. آمریکا ۱۳مقام را که وانمود می‌کردند دیپلمات هستند تحریم کرد و این در حالی است که آنها با بالاترین دستورات از طرف رژیم برای خاموش کردن مخالفان عمل می‌کردند.

‌العین الاخباریه -ابوظبی۲۳شهریور۹۹

‌العین الاخباریه ابوظبی ۲۳شهریور۹۹: پرونده ترور دکتر کاظم رجوی برادر مسعود رجوی برای بررسی در چارچوب عملیات نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، به دادستانی کل کنفدراسیون سوئیس منتقل شد.

خانم مریم رجوی با استقبال از تصمیم دادستان گفت: آمران جنایت علیه بشریت چهار دهه با مصونیت بر ایران حکومت می‌کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی باید آنان را در برابر عدالت قرار دهند.

‌العربیه ۲۳شهریور۹۹: پرونده ترور کاظم رجوی برادر مسعود رجوی برای بررسی در چارچوب «نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت» به دادستانی کل کنفدراسیون سوئیس منتقل شد. در اطلاعیه «شورای ملی مقاومت» آمده است: دکتر کاظم رجوی در ۲۴آوریل ۱۹۹۰ به‌دست تروریست‌های اعزام شده از سوی رژیم ایران ترور شد. دادستان وو در اوایل ژوئن ۲۰۲۰ تصمیم خود را برای بستن این پرونده به‌دلیل گذشت ۳۰سال اعلام کرد که با شدیدترین اعتراض مقاومت ایران و وکلای پرونده و هم‌چنین موج گسترده‌یی از مخالفت پارلمانترها، شخصیتهای سیاسی و مذهبی در سراسر جهان مواجه شد».

دادستانی استان وو در سوئیس طی نامه‌یی به جانشین دادستان کل کنفدراسیون در برن پایتخت این کشور اعلام کرد تصمیم قبلی این دادستانی مبنی بر بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی را از دستور کار خارج کرد و پرونده را به دادستانی کل کنفدراسیون منتقل کرده تا در چارچوب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت باز بینی شود. مریم رجوی با استقبال از تصمیم دادستان گفت: آمران جنایت علیه بشریت چهار دهه با مصونیت بر ایران حکومت می‌کنند. شورای امنیت ملل متحد و کشورهای اروپایی باید آنان را در برابر عدالت قرار دهند.