728 x 90

الحره: افشای مراکز توسعهٔ سلاح هسته‌یی رژیم

الحره: افشای مراکز توسعة سلاح هسته‌یی رژیم
الحره: افشای مراکز توسعة سلاح هسته‌یی رژیم

تلویزیون الحره روز ۲۶مهر در گزارشی از افشای برنامه مخفی اتمی رژیم ایران توسط شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن گفت: «موضوعی که شورای ملی مقاومت ایران فاش کرد از یک سایت نظامی سری در نزدیک تهران پرده بر می‌دارد که می‌تواند شامل مرکز آزمایشات ارتقاء برنامه‌ٔ هسته‌یی نظامی در ایران باشد. . شورای ملی مقاومت هشدار داد که این کشف اثبات می‌کند که توافق هسته‌یی وین، رژیم ایران را از فعالیت‌هایش برای دستیابی به سلاح هسته‌یی باز نداشته است».