728 x 90

التماس و درخواست مجدد خامنه‌ای برای رأی دادن، پای صندوق رأی

التماس خامنه‌ای پای صندوق رأی
التماس خامنه‌ای پای صندوق رأی

ولی فقیه ارتجاع:

این چیزی است که برای آینده کشور و برای آینده یکایک مردم دارای اهمیت است. یک رأی هم مهم است، هیچکس نگوید حالا با یک رأی من چه اتفاقی خواهد افتاد نه یک رأی هم قطعاً دارای اهمیت است

خامنه‌ای هنگام رأی دادن مجددا زبان به التماس و درخواست برای رأی دادن باز کرد و گفت:

«عقل حکم می‌کند خرد انسان حکم می‌کند که در این آزمون بزرگ ملی و سراسری همه شرکت کنند. این‌که ما دعوت می‌کنیم مکرر مردم را به حضور در انتخابات این، اولین اثر و نتیجه این حضور به خود مردم برمی گردد! البته با حضور مردم، کشور امتیازات بزرگی را در عرصه بین‌المللی به دست می‌آورد. لکن آن‌که اول منتفع می‌شود، از این رأی دادن خود مردم هستند! بیایید و تشخیص دهید، انتخاب کنید و رأی بدهید. این چیزی است که برای آینده کشور و برای آینده یکایک مردم دارای اهمیت است.

یک رأی هم مهم است، هیچکس نگوید حالا با یک رأی من چه اتفاقی خواهد افتاد نه یک رأی هم قطعاً دارای اهمیت است»...(شبکه خبر رژیم ۲۸خرداد)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/445baf3b-e64a-4e7e-97d6-25529ac8b289"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات