728 x 90

اقدام بیدادگاه نجف‌آباد برای مصادره اموال فرزندان مصطفی صالحی

اقدام دادگاه نجف آباد برای مصادره اموال فرزندان مصطفی صالحی
اقدام دادگاه نجف آباد برای مصادره اموال فرزندان مصطفی صالحی

بیدادگاه نجف آباد پس از احضار خانواده مصطفی صالحی، اقدام به گرو گرفتن سند باغ و خانه مصطفی کرده و تهدید کرد که در صورت عدم پرداخت ۵۰۰میلیون تومان در اسرع وقت، خانه، باغ و اموال خانواده مصطفی صالحی توقیف خواهد شد.

طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۹ و ۲۰ شهریورماه، خانواده مصطفی صالحی به دادگاه انقلاب اصفهان فراخوانده شدند. در این دادگاه به خانواده ابلاغ شد که مبلغ دیه به ۵۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده و باید این مبلغ در اسرع وقت پرداخت شود. در مقابل اعتراض خانواده به‌مبلغ دیه و این‌که مصطفی بیگناه کشته شده و فرزندان او در حال حاضر یتیم شده‌اند، قاضی و کارمندان دادگاه با فحاشی و الفاظ رکیک به این خانواده داغدار و دردمند توهین کرده و آنها را تهدید کردند که در صورت عدم پرداخت ۵۰۰میلیون تومان، خانه، باغ و اموالشان مصادره خواهد شد.

لازم به ذکر است که مدتی پیش این مبلغ ۴۲۵میلیون تومان ابلاغ شده بود ولی هم‌اکنون به خانواده ابلاغ شده که این مبلغ به ۵۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

بر اساس اسناد مربوط به پرونده مصطفی صالحی، مبلغ دیه بر اساس جراحات شاکیان در جزئیات از جمله هر خراش و حتی کبودی محاسبه شده و مصطفی صالحی به تمامی این موارد اعتراض کرده و هیچ‌کدام از موارد را نپذیرفته بود.

این در حالیست که در دوران حبس، مصطفی صالحی بارها مورد شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفت. اما حالا دادگاه به قصد انتقام گیری و اخاذی از خانواده این شهید، قصد غارت تمامی اموال فرزندان یتیم و همسر داغدیده مصطفی صالحی را کرده است.

شکنجه‌های مصطفی صالحی

یک لگد محکم به شکم مصطفی صالحی زدند و کلیه‌هایش را از کار انداختند .

بهرامی و عرب، ۲مسئول پرونده از اطلاعات هستند که عامل همه شکنجه‌ها روی مصطفی صالحی بودند. بهرامی بعد از آن صحنه‌سازی که برای مصطفی صالحی انجام دادند، تفنگ به دست او دادند و فیلم گرفتند. ولی وقتی مصطفی صالحی اتهامات را قبول نکرد، به او پیشنهاد دادند که سکه و دلار روزبه‌روز گران می‌شود، بیا همه چیز را جلوی دوربین صدا و سیما اقرار کن! بگو من تیر اندازی کردم و ما قول میدیهم با تو کاری نداشته باشیم.

مصطفی صالحی به بهرامی گفت من کاری نکردم و هرگز به گردن نمی‌گیرم. شما ادعا می‌کنید که نیروهای امنیتی هستید پس قاتل را پیدا کنید. سپس بهرامی دو سیلی محکم به‌صورت مصطفی صالحی زد و گفت: من به هر قیمت شده باید اعدامت کنم. من به آن بالاییها قول شرف داده‌ام که یک نفر را از کهریزسنگ اعدام کنم.

مصطفی صالحی در دادگاه اجازه حرف زدن نداشت. به او می‌گفتند فقط خفه خون بگیر.حرفهایی که بهرامی و عرب می‌گفتند را قاضی می‌نوشت و مصطفی را کتک می‌زدند که برگه را امضا کند.

مصطفی صالحی می‌گفت: بهرامی و عرب، گفتند بیا برویم یک صحنه‌سازی بکنیم تا بین مردم شایعه درست شود که قاتل پیدا شده است تا ما به قاتل اصلی برسیم. با همین دروغ و حقه به خواسته خودشان رسیدند.

در انبار منزل مصطفی صالحی یک کیسه آچار وجود داشت + یک دستگاه جوش و چند لوازم برقی برای تعمیرگاه. همان سال که مصطفی را دستگیر کردند نیروی انتظامی گلدشت تمام وسایل را برد. وقتی برای باز پس‌گیری وسایل مراجعه کردند، فرمانده کلانتری گفت: اینها سهم نیروهای ما بود و دنبالش نیایید و پس ندادند. همه این اقلام خانه که معادل ۸میلیون وسیله و ابزار بود برده و بین خودشان تقسیم کردند.

-سند شماره یک نکات تکمیلی مصطفی صالحی

سند اول:

دیه کامل بابت ارش آسیب بافت نرم ناشی از باقی ماندن جسم خارجی نافذه‌های مزبور و پرداخت سه درصد و نیم دیه کامل بابت آرش نافذ انگشت دوم دست راست همراه با تورم و نیم درصد دیه کامل و یک‌سوم از یک‌هزارم دیه کامل بابت حارصه روی ساق پای چپ و بند اول انگشت سوم دست راست در حق محسن ابراهیمی می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. دادگاه در خصوص اتهام امراله صالحی فرزند فتح علی دایر بر از بین بردن ادله وقوع جرم و اختفا آ متهم ردیف اول ندارد (نه شریک و نه معاون جرم) با استناد به ماده ۳۱۰ قانون این دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه کیفری ۲ نجف آباد صادر می‌گردد

رئیس شعبه: علیمراد نجف پور مستشار شعبه: محمد خادمی

روی برگه نوشته شده:

اعتراض دارم – ۹۷۱۲۱۸

-اقدام دادگاه نجف آباد برای مصادره اموال فرزندان مصطفی صالحی

در قسمتی از سند دیگری نوشته شده است:

نوع و میزان مجازات ... حکم بر قصاص نفس متهم مصطفی صالحی از جهت ارتکاب قتل عمدی مرحوم سجاد شاه سنایی صادر و اعلام می‌دارد. اولیاء دم می‌توانند پس از قطعیت رأی استیذان از ریاست محترم قضاییه و جری تشریفات قانونی نسبت به استیفای قصاص اقدام نمایند. هم‌چنین دادگاه متهم را به تحمل یک‌سال حبس تعزیری و به پرداخت ۳درصد دیه کامل بابت نافذه انگشت شست دست چپ و یک درصد دیه بابت ارش جسم خارجی در ناحیه انگشت مزبور که خارج شده و یک‌سوم دیه کامل بابت جانفه سمت چپ قفسه صدری و نه درصد دیه بابت ارش آسیبهای بافت نرم قفسه صدری و دو درصد دیه بابت ارش اقدام درمانی تعبیه لوله سینه‌ای در حق مصدوم میثم شاه سنایی و پرداخت ده درصد دیه بابت جرح عمیق (نافذه) زانوی پای راست در حق ناصر شاه سنایی و پرداخت ده درصد دیه بابت نافذه آرنج دست چپ و ۱.۵ هزارم دیه بابت کبودی قسمت خارجی آرنج چپ در حق عقیل براتی و پرداخت دو فقره بابت نافذه قسمت میان قدام ساق پای چپ در حق علی جمشیدیان و پرداخت پنج فقره درصد دیه کامل جمعاً ۵درصد دیه بابت نافذه‌های ران، زانو و ساق پای راست و ساعد مزبور و پرداخت سه درصد و نیم دیه کامل بابت ارش نافذ انگشت دوم دست راست همراه با تورم و نیم درصد دیه کامل و یک‌سوم از یک‌هزارم دیه کامل بابت حارصه روی ساق پای چپ و بند اول انگشت سوم دست در حق محسن ابراهیمی می‌نماید.

کلاسه پرونده ۹۷۰۱۲۴

رای صادره حضوری

نام و سمت قاضی صادر کننده حکم: علیمراد نجف پور – محمد خادمی

زیر برگه نوشته شده است: اعتراض دارم ۹۷۱۲۱۸