728 x 90

اقدامات سرکوبگرانه وزارت بهداشت رژیم به بهانه مقابله با کرونا

علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت رژیم
علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت رژیم

علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت رژیم از طرح سرکوبگرانه رژیم با کمک بسیج ضدمردمی به بهانه مقابله با کرونا خبر داد:

«یکی از بحثهای اصلی که ما انشاءالله از روز دوشنبه شروع خواهیم کرد، بحث محله محور کردن مقابله با کرونا و در گیر شدن همه مردم به‌ویژه ما خانه‌ها و خانوادها را انشاءالله به‌عنوان کانون اصلی برنامه‌یی داریم تحت عنوان بسیج محله و همکاری خانواده‌ها و محلات در مقابله با کرونا که طرح بسیار جامعی هست به کمک بسیج انجام خواهد شد». (سایت ایران پرس ۱۷آبان)