728 x 90

اقتصاددان حکومتی: فکر نمی‌کنم بشود امیدی به اصلاح امور داشت

اقتصاد بحران‌زده ایران
اقتصاد بحران‌زده ایران

محمد قلی یوسفی اقتصاددان حکومتی روز چهارشنبه ۱۴آبان در مقاله‌یی که در شماره امروز روزنامه حکومتی آفتاب یزد درج شده نوشت: به‌دلیل اشتباهات و سیاست‌های غلط در طول دهه‌ها، بحرانهای زیادی ایجاد شده و نارضایتی عمده‌یی وجود دارد و راه‌حل فوری و فوتی هم نیست چون تغییر نظام تصمیم‌گیری مستلزم حذف قدرتهای موازی، اصلاح قانون اساسی و تعامل سازنده با دنیا است ولی کسانی که منافعی از وضع موجود می‌برند به هیچ‌وجه حاضر به از دست دادن این منافع نیستند در نتیجه فکر نمی‌کنم بشود امیدی به اصلاح امور داشت.