728 x 90

افشاگری مهدی طائب سرکرده قرارگاه موسوم به عمار علیه آخوند روحانی

آخوند مهدی طائب
آخوند مهدی طائب

   مهدی طائب سرکرده  قرارگاه  موسوم به  عمار در یک درگیری باندی به گوشه‌یی از داراییهای باند روحانی پرداخت و گفت:‌
شما دست به  ترکیب این اشرافیت بخواهی بزنی لااقل باید این دولت را جمعش کنید این دولت رسماًًًً اشرافی است و این دولت و هر کس که او را قبول دارد. آقا فرمود  چپ و راست من دیگه اعتقادی ندارم. اشرافیت این چه مصوبه‌یی بود مجلس دیروز تصویب کرد.یعنی اشرافیت. ان چیزی که دیروز تصویب کردند.فقیرانه بوده در نظر اینها. در یکی از این استانها رفتم هر کجا می‌روم اول استاندارتان کیه.  احوالش را پرسیدم گفت خیلی خوبه.770میلیارد تومان ثروتش است. این وزیر مسکن ثروت اعلامیش  به مجلس 450میلیارد تومان است. این آقای وزیر صنعت شما ثروت اعلامیش به مجلس 800تاهزار میلیارد تومان است. این آقای وزیر بهداشت شما ثروت اعلامیش 1200میلیارد تومان است. 1200میلیارد تومان را بگذار بانک سود ماهیانه‌اش  می‌شود 19میلیارد تومان.  آنوقت 250میلیون برای اینها عدد است.  آقای رئیس‌جمهور کجا  تا حالا ثروتش را گذاشته  تا ما بتوانیم بگوییم اینها چکاره هستند. هیچ‌کدام نمی‌دانند... اینها غرق شدند. این آقای وزیر مسکن گفت من حالم از این مسکن مهر به هم می‌خوره گفتم راست می‌گویی. گفتم بابا ما مسکن مهر را تو بیابانها ساختیم زمینش ارزان در بیاد. ساختمان ارزان در بیاد متراژ کوچک گرفتیم به جیب این آقا بخورد این شده هفتاد، هشتاد متر این یک لوستر خونه‌اش  90میلیون تومان است. خوب این معلوم است از یک  خونه حالش به هم می‌خوره. با اینها می‌خواهی بروی فیش نجومی. فیش نجومی برای اینها معنی نداره. بنابراین اگر بروی صد میلیون را تصویب کنی می‌گوید بابا فقیرانه است. این چیه یک قران دو زاری ته جیب به ما دادی.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/eed4ce26-6a14-4d83-8b35-473156be9c21"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات