728 x 90

افزایش ۲میلیون تومانی در هر متر مربع قیمت مسکن در تهران

گرانی مسکن در تهران
گرانی مسکن در تهران

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم در گزارشی به تاریخ پنجشنبه ۵تیر به‌نقل از آمار وزارت راه و شهرسازی رژیم اعتراف کرد: «بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی؛ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران با رشد ۲میلیون تومانی به ۱۹میلیون و ۷۱هزار تومان تومان افزایش یافته است».

این گزارش در ادامه با بررسی مناطق مختلف تهران نوشت: «بیشترین متوسط قیمت هم‌چنان مربوط به منطقه یک است؛ در این منطقه متوسط قیمت نسبت به اردیبهشت ۹۹ بیش از ۱۰میلیون تومان افزایش یافته یعنی ۲۴.۲درصد رشد. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی این منطقه طی خرداد ۹۹ به ۴۲میلیون و ۴۹۹هزار تومان رسیده است.»

این افزایش لجام‌گسیخته قیمتها در حاکمیت پلید آخوندی در حالی است که روز گذشته علی نوذرپور، شهردار رژیم در منطقه ۲۲تهران خبر از افزایش قیمت پشت‌بام خوابی از ۲۵هزار تومان به ۵۰هزار تومان را داد و خبرگزاری حکومتی ایلنا نیز در گزارشی خبر از افزایش درخواست اجاره مسکن به‌صورت هم‌خانگی داد و نوشت: «شاید تا سال‌های قبل این هم‌خانگی بین مجردها افزایش یافته بود اما امروز گزارشهایی حاکی از اجاره نشینی دو خانواده در یک واحد به گوش می‌رسد که نشانه عمق درماندگی مستاجران و کاهش قدرت این قشر در پرداخت اجاره است».