728 x 90

افزایش کارتن‌خوابها در تهران

افزایش کارتن خوابی در تهران
افزایش کارتن خوابی در تهران

هموطنی از تهران گفت: «تعداد کارتن خوابها که حتی معتاد هم نیستند روزبه‌روز زیادتر می‌شود، بخشی از آنها کسانی هستند که قبلاً اتاق‌های مشترک ماهی ۵۰۰هزار تومان را اجاره می‌کردند ولی حالا دیگر همان را نیز نمی‌توانند داشته باشند، در میان آنها افراد مسن هم هستند».