728 x 90

افت شدید شاخص بازار بورس در تهران در یک روز

افت شدید شاخص بازار بورس در یک روی
افت شدید شاخص بازار بورس در یک روی

به گزارش قطره روز یکشنبه ۱۲اردیبهشت، شاخص بازار بورس تهران در اولین ساعت یک‌هزار واحد و در پایان روز کاری ۱۳هزار و ۶۲۷واحد کاهش یافت. شاخص کل بازار بورس برای بار دوم ظرف یک هفته گذشته به زیر کانال ۱میلیون و دویست هزار واحد رفت و به یک میلیون و یکصد و هشتادهزار رسید.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6a4734fa-8043-480f-b23c-3ac34db251c3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات