728 x 90

افتضاح انتخابات میاندوره‌ای رژیم از زبان خودشان!

کسادی نمایش انتخابات میاندوره ای مجلس آخوندی
کسادی نمایش انتخابات میاندوره ای مجلس آخوندی

در پی فضاحت نمایش انتخابات میاندوره‌ای مجلس ارتجاع روزنامه حکومتی مردم‌سالاری روز چهارشنبه ۲۶شهریور نسبت به فروپاشی نظام آخوندی هشدار داد و نوشت: «برای جلوگیری از گسست و فروپاشی اجتماعی (باید) واقع گرا باشیم. میزان استقبال مردم در انتخابات میاندوره‌ای نشان می‌دهد رویه‌های ثابتی فراتر از قوه مجریه و قوه مقننه وجود دارد و مجلس قدرت تغییر شرایط را نداشته و نخواهد داشت. پیآمد گسترش این باور در بین مردم، در مشارکت بسیار پایین در انتخابات میاندوره‌ای جمعه گذشته بود.

به گزارش سایت خبر فوری رژیم روز پنجشنبه ۲۷شهریور به‌نقل از سعید حجاریان از مهره‌های باند مغلوب در وحشت از خطر قیام نوشت: «ممکن است در بزنگاه انتخابات برخی هرج‌ومرجهای بخشی و منطقه‌ای پدید آید. مانند انباشت مطالبات معوق دیماه ۱۳۹۶ یا آنچه در آبان ماه ۱۳۹۸ رخ داد. در نتیجه بنا به عادت مألوف، میان طرفداران نظام از یک‌سو، و مردم معترض و مستأصل و جان بر کف درگیری پدید می‌آید».

شادمهر یک عضو مجلس ارتجاع درباره کسادی نمایش انتخاباتی رژیم گفت: «انتخابات یازدهم با کمترین مشارکت مردمی پیامی داشت و آن این‌که مردم با صندوق‌های رأی قهر کرده بودند؛ نارضایتی عمومی در اثر بی‌خاصیتی برخی نمایندگان و بی‌عرضگی برخی از مسئولان بوده است».

روزنامه حکومتی آرمان نوشت: «در انتخابات میان‌دوره‌ای کرج تنها ۲درصد واجدان شرایط مشارکت کردند».

این روزنامه در مطلب دیگری با اشاره به شرکت اندک رای‌دهندگان در نمایش‌های انتخاباتی اسفند۹۸ و شهریور ۹۹ نوشت: «این میزان از کاهش مشارکت و به تبعش افزایش گسل بین ملت و مسئولان در طول ۴۰سال گذشته بی‌سابقه است. آستانه تحمل جامعه به واسطه انبوهی از معضلات معیشتی در کنار نبود آزادی‌های مدنی و اجتماعی و چالشهای دیگر در حال پر شدن است».

آخوند ناصر قوامی رئیس پیشین کمیسیون قضایی مجلس رژیم نیز هشدار داد: «با توجه به شرایط موجود در جامعه و نارضایتی‌های به‌وجود آمده اگر شرایط به همین صورت باشد در انتخابات پیش‌رو نیز هم‌چون انتخابات ۹۸ شاهد مشارکت بسیار پایین‌تر مردم در انتخابات باشیم».

روزنامه حکومتی مستقل روز چهارشنبه ۲۶شهریور به‌نقل از هادی غفاری نوشت: «راه افزایش مشارکت در انتخابات این است که، با کسانی که پایگاه مردمی دارند و حتی مانند بخش‌هایی از حاکمیت فکر نمی‌کنند با ســعه صدر و بدون بازی سیاســی برخورد کنیم و دســت از نظارت استصوابی بکشیم و اجازه دهیم این افراد خود را در معرض رأی مردم قرار دهند».

وی افزود: «اگر وضعیت موجود ادامه پیدا کند، درصد مشــارکت پایین می‌ماند. برای مثال بنده اطلاعاتی را کســب کردم که در برخی شهرستانها تنها یک درصد از واجدین شــرایط در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در پای صندوق های رأی حاضر شده‌اند».

آخوند هادی غفاری از سران سابق چماقداری رژیم، با اشاره به نظارت استصوابی شورای نگهبان و حذف خود از انتخابات و این‌که نیم قرن سرسپار رژیم جنایتکار بوده است، گفت: «بنده این سؤال را از شورای نگهبان دارم که چگونه فردی همانند من که پنجاه ســال در لباس روحانیت به انقلاب و جمهوری اســلامی حتی جبهه‌های نبرد خدمت کردم، باید با دو موضوع عدم التزام عملی به اسلام و عدم اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی از گردونه انتخابات کنار گذاشته شوم؟»

وی هم‌چنین با گله‌مندی از رژیم و برای حفظ نظام هشدار داد: «روی کار آمدن یک رئیس‌جمهور نظامی امری بســیار خطرناک اســت؛ زیرا یک فرد نظامی تنها تفکر نظامی دارد و با مســائل به شکل پادگانی برخورد می‌کند. کشور ما نیازمند یک فضای پادگانی نیست، بلکه ما نیاز داریم فردی در کشور رئیس‌جمهور شــود که فن مذاکره را بداند و بر اساس قانون عمل کند».

وی اشکال اساسی بر سر به بن‌بست رسیدن رژیم را با عنوان بداخلاقی مطرح کرد و گفت: «علت به‌وجود آمدن وضعیت کنونی کشــور در مسأله معیشت، وجود اشکالات ساختاری در قانون اساسی است. متأسفانه روابط اقتصادی کشور به این دلیل با دنیا به بن‌بست رسیده که نوعی بد اخلاقی در سیاست خارجی کشور وجود داشته است. متأسفانه این نگاه وجود دارد که همه دنیا بد اســت و تنها ما در جایگاه خوبیها قرار داریم. باید بپذیریم دنیای امروز دیگر بددهنی را نمی‌پسندد».

گفتنی است که در زمان انتخابات رژیم هادی غفاری به جنتی گفته بود: زمان انتخابات مجلس پنجم رد صلاحیت شدم. به آقای جنتی گفتم با شما به چهار گوشه تهران؛ می‌رویم و می‌ایستیم تا تاکسی بگیریم. ببینیم مردم من را سوار می‌کنند یا شما را سوار می‌کنند. مطمئن باشید مردم شما را سوار نمی‌کنند. مردم از شما خوششان نمی‌آید. نگاه به عده‌یی که دور شما هستند و جایگاه حکومتی شما نکنید.