728 x 90

اعدام یک زن زندانی در سنندج

اعدام در ایران
اعدام در ایران

دژخیمان خامنه‌ای صبح امروز ۲۷مهر یک زن را در زندان سنندج اعدام کردند. این زن زندانی از ۵سال پیش در زندان در انتظار حکم اعدام بود.

دژخیمان خامنه‌ای در زندان سنندج هم‌چنین امروز یک زندانی را جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل کردند.